विलोम या विपरीतार्थक Antonyms in Hindiकिसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को 'विलोम शब्द' कहते हैं। दूसरे शब्दो में कहा जाए तो एक - दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। अत: विलोम का अर्थ है - उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला।

 1. अंकुश - - - - - - - - - निरंकुश
 2. अंत - - - - - - - - - प्रारंभ
 3. अंतर - - - - - - - - - बाह्य
 4. अंतिम - - - - - - - - - प्रारंभिक
 5. अंधेरा - - - - - - - - - उजाला
 6. अंशतः - - - - - - - - - पूर्णतः
 7. अकलुष - - - - - - - - - कलुष
 8. अकाल - - - - - - - - - सुकाल
 9. अक्रुर - - - - - - - - - क्रुर
 10. अगम - - - - - - - - - सुगम
 11. अगला - - - - - - - - - पिछला
 12. अग्रज - - - - - - - - - अनुज
 13. अग्राह्य - - - - - - - - - ग्राह्य
 14. अग्रिम - - - - - - - - - अन्तिम
 15. अचल - - - - - - - - - चल
 16. अच्छा - - - - - - - - - बुरा
 17. अच्छा - - - - - - - - - बुरा
 18. अच्छाई - - - - - - - - - बुराई
 19. अजल - - - - - - - - - निर्जल
 20. अज्ञ - - - - - - - - - विज्ञ
 21. अज्ञान - - - - - - - - - ज्ञान
 22. अतल - - - - - - - - - वितल
 23. अति - - - - - - - - - अल्प
 24. अतिवृष्टि - - - - - - - - - अनावृष्टि
 25. अतिवृष्टि - - - - - - - - - अनावृष्टि
 26. अतुकान्त - - - - - - - - - तुकान्त
 27. अथ - - - - - - - - - इति
 28. अथ - - - - - - - - - इति
 29. अथ - - - - - - - - - इति
 30. अथ - - - - - - - - - इति
 31. अदेय - - - - - - - - - देय
 32. अदोष - - - - - - - - - सदोष
 33. अधम - - - - - - - - - उत्तम
 34. अधर्म - - - - - - - - - सध्दर्म
 35. अधिक - - - - - - - - - न्यून
 36. अधिक - - - - - - - - - न्यून
 37. अधुनातन - - - - - - - - -पुरातन
 38. अनंत - - - - - - - - - अंत
 39. अनजान - - - - - - - - - जाना-पहचाना
 40. अनभिज्ञ - - - - - - - - - भिज्ञ
 41. अनागत - - - - - - - - - आगत
 42. अनातुर - - - - - - - - - आतुर
 43. अनाथ - - - - - - - - - सनाथ
 44. अनाहूत - - - - - - - - - आहुत
 45. अनित्य - - - - - - - - - नित्य
 46. अनिवार्य - - - - - - - - - वैकल्पिक
 47. अनिष्ट - - - - - - - - - इष्ट
 48. अनुकूल - - - - - - - - - प्रतिकूल
 49. अनुकूल - - - - - - - - - प्रतिकूल
 50. अनुग्रह - - - - - - - - - विग्रह
 51. अनुज - - - - - - - - - अग्रज
 52. अनुज - - - - - - - - - अग्रज
 53. अनुपस्थिति - - - - - - - - - उपस्थिति
 54. अनुरक्त - - - - - - - - - विरक्त
 55. अनुरक्ति -विरक्ति
 56. अनुराग - - - - - - - - - विराग
 57. अनुराग - - - - - - - - - विराग
 58. अनुर्तीण - - - - - - - - - उर्तीण
 59. अनुलोम - - - - - - - - - विलोम
 60. अनैतिहासिक - - - - - - - - - ऐतिहासिक
 61. अन्तरंग - - - - - - - - - बहिरंग
 62. अन्तरंग - - - - - - - - - -बहिरंग
 63. अन्धकार - - - - - - - - - प्रकाश
 64. अन्धकार - - - - - - - - - प्रकाश
 65. अपकार - - - - - - - - - उपकार
 66. अपकार - - - - - - - - - उपकार
 67. अपचार - - - - - - - - - उपचार
 68. अपमान - - - - - - - - - सम्मान
 69. अपेक्षा - - - - - - - - - उपेक्षा
 70. अपेक्षित - - - - - - - - - अनपेक्षित
 71. अभिज्ञ - - - - - - - - - अनभिज्ञ
 72. अभिज्ञ - - - - - - - - - अनभिज्ञ
 73. अभिमान - - - - - - - - - नम्रता
 74. अभ्यस्त - - - - - - - - - अनभ्यस्त
 75. अमर - - - - - - - - - मर्त्य
 76. अमावस्या - - - - - - - - - प्रूर्णिमा
 77. अमीर - - - - - - - - - ग़रीब
 78. अमृत - - - - - - - - - विष
 79. अमृत - - - - - - - - - विष
 80. अमृत, - - - - - - - - - अमि, (अमिय)
 81. अरुचि - - - - - - - - - रुचि
 82. अरूचि - - - - - - - - - सुरूचि
 83. अर्जित - - - - - - - - - अनर्जित
 84. अर्थ - - - - - - - - - अनर्थ
 85. अर्थ - - - - - - - - - अनर्थ
 86. अर्पण - - - - - - - - - ग्रह्र्ण
 87. अर्वाचीन - - - - - - - - - प्राचीन
 88. अर्वाचीन - - - - - - - - - प्राचीन
 89. अल्प - - - - - - - - - अधिक
 90. अल्प - - - - - - - - - अधिक
 91. अल्पकालीन - - - - - - - - - दीर्घकालीन
 92. अल्पज्ञ - - - - - - - - - बहुज्ञ
 93. अल्पायु - - - - - - - - - दीर्घायु
 94. अल्पायु - - - - - - - - - दीर्घायु
 95. अल्पायु - - - - - - - - - दीर्घायु
 96. अवनत - - - - - - - - - उन्नत
 97. अवनति - - - - - - - - - उन्नति
 98. अवनि, - - - - - - - - - पृथ्वी
 99. अवनी - - - - - - - - - अंबर
 100. अवर - - - - - - - - - प्रव
 101. अवरोह - - - - - - - - - आरोह
 102. अवलम्ब - - - - - - - - - निरालम्ब
 103. असली - - - - - - - - - नकली
 104. अस्त - - - - - - - - - उदय
 105. अस्ताचल - - - - - - - - - उदयाचल
 106. अस्पृश्य - - - - - - - - - स्पृश्य
 107. आकर्षण - - - - - - - - - विकर्षण
 108. आकर्षण - - - - - - - - - विकर्षण
 109. आकाश - - - - - - - - - नभ
 110. आकाश - - - - - - - - - पाताल
 111. आगामी - - - - - - - - - गत
 112. आगामी - - - - - - - - - गत
 113. आग्रह - - - - - - - - - दुराग्रह
 114. आग्रह - - - - - - - - - दुराग्रह
 115. आज़ादी - - - - - - - - - ग़ुलामी
 116. आदर - - - - - - - - - अनादर
 117. आदर - - - - - - - - - अनादर
 118. आदर्श - - - - - - - - - यथार्थ
 119. आदर्श - - - - - - - - - यथार्थ
 120. आदान - - - - - - - - - प्रदान
 121. आदान - - - - - - - - - प्रदान
 122. आदि - - - - - - - - - अंत
 123. आदि - - - - - - - - - अंत
 124. आदि - - - - - - - - - अनादि
 125. आधुनिक - - - - - - - - - प्राचीन
 126. आध्यात्मिक - - - - - - - - - भौतिक
 127. आनंद - - - - - - - - - शोक
 128. आना - - - - - - - - - जाना
 129. आमिष - - - - - - - - - निरामिष
 130. आय - - - - - - - - - व्यय
 131. आय - - - - - - - - - व्यय
 132. आयात - - - - - - - - - निर्यात
 133. आरंभ - - - - - - - - - अंत
 134. आर्द्र - - - - - - - - - शुष्क
 135. आर्य - - - - - - - - - अनार्य
 136. आलस्य - - - - - - - - - स्फूर्ति
 137. आलस्य - - - - - - - - - फुर्ती
 138. आलस्य - - - - - - - - - स्फूर्ति
 139. आवश्यक - - - - - - - - - अनावश्यक
 140. आविर्भाव - - - - - - - - - तिरोभाव
 141. आशा - - - - - - - - - निराशा
 142. आश्रित - - - - - - - - - निराश्रित
 143. आस्तिक - - - - - - - - - नास्तिक
 144. आहार - - - - - - - - - निराहार
 145. आहार - - - - - - - - - निराहार
 146. इच्छा - - - - - - - - - अनिच्छ।
 147. इच्छा - - - - - - - - - अनिच्छा
 148. इच्छित - - - - - - - - - अनिच्छित
 149. इष्ट - - - - - - - - - अनिष्ट
 150. इहलोक - - - - - - - - - परलोक
 151. उचित - - - - - - - - - अनुचित
 152. उत्कर्ष - - - - - - - - - अपकर्ष
 153. उत्कर्ष - - - - - - - - - अपकर्ष
 154. उत्कृष्ट - - - - - - - - - निकृष्ट
 155. उत्कृष्ट - - - - - - - - - निकृष्ट
 156. उत्तम - - - - - - - - - अधम
 157. उत्तर - - - - - - - - - दक्षिण
 158. उत्तरार्द्ध - - - - - - - - - पूर्वार्द्ध
 159. उत्तीर्ण - - - - - - - - - अनुत्तीर्ण
 160. उत्थान - - - - - - - - - पतन
 161. उत्थान - - - - - - - - - पतन
 162. उदय - - - - - - - - - अस्त
 163. उदार - - - - - - - - - अनुदार
 164. उद्यमी - - - - - - - - - आलसी
 165. उद्यमी - - - - - - - - - आलसी
 166. उधार - - - - - - - - - नगद
 167. उधार - - - - - - - - - नक़द
 168. उन्नति - - - - - - - - - अवनति
 169. उपकार - - - - - - - - - अपकार
 170. उपजाऊ - - - - - - - - - बंजर
 171. उपस्थित - - - - - - - - - अनुपस्थित
 172. उर्वर - - - - - - - - - ऊसर
 173. उर्वर - - - - - - - - - ऊसर
 174. ऊंचा - - - - - - - - - नीचा
 175. एक - - - - - - - - - अनेक
 176. एक - - - - - - - - - अनेक
 177. एकता - - - - - - - - - अनेकता
 178. एकता - - - - - - - - - अनेकता
 179. ऐसा - - - - - - - - - वैसा
 180. औपचारिक - - - - - - - - - अनौपचारिक
 181. कच्चा - - - - - - - - - पक्का
 182. कटु - - - - - - - - - मधुर
 183. कठिन - - - - - - - - - सरल
 184. कठिनाई - - - - - - - - - सरलता
 185. कड़वा - - - - - - - - - मीठा
 186. कभी-कभी - - - - - - - - - अक्सर
 187. कम - - - - - - - - - अधिक
 188. कमाना - - - - - - - - - खर्च करना
 189. क़रीबी - - - - - - - - - दूर के
 190. कर्म - - - - - - - - - निष्कर्म
 191. कृतज्ञ - - - - - - - - - कृतघ्न
 192. कृतज्ञ - - - - - - - - - कृतघ्न
 193. कृतज्ञ - - - - - - - - - कृतघ्न
 194. केंद्रित - - - - - - - - - विकेंद्रित
 195. क्रय - - - - - - - - - विक्रय
 196. क्रय - - - - - - - - - विक्रय
 197. क्रिया - - - - - - - - - प्रतिक्रिया
 198. क्रुद्ध - - - - - - - - - शान्त
 199. क्रूर - - - - - - - - - दयालु
 200. क्षणिक - - - - - - - - - शाश्वत
 201. क्षणिक - - - - - - - - - शाश्वत
 202. ख़रीद - - - - - - - - - बिक्री
 203. ख़रीददार - - - - - - - - - विक्रेता
 204. ख़रीदना - - - - - - - - - बेचना
 205. खिलना - - - - - - - - - मुरझाना
 206. खुशी - - - - - - - - - दु:ख
 207. खेद - - - - - - - - - प्रसन्नता
 208. खेद - - - - - - - - - प्रसन्नता
 209. गन्दा - - - - - - - - - साफ़
 210. ग़रीब - - - - - - - - - अमीर
 211. गर्म - - - - - - - - - ठंडा
 212. ग़लत - - - - - - - - - सही
 213. गहरा - - - - - - - - - उथला
 214. गुण - - - - - - - - - दोष, अवगुण
 215. गुप्त - - - - - - - - - प्रकट
 216. घर - - - - - - - - - बाहर
 217. घाटा - - - - - - - - - फ़ायदा
 218. घात - - - - - - - - - प्रतिघात
 219. घात - - - - - - - - - प्रतिघात
 220. घृणा - - - - - - - - - प्रेम
 221. घृणा - - - - - - - - - प्रेम
 222. चर - - - - - - - - - अचर
 223. चौड़ी - - - - - - - - - संकरी, तंग
 224. छूत - - - - - - - - - अछूत
 225. छोटा - - - - - - - - - बड़ा
 226. जटिल - - - - - - - - - सरस
 227. जड़ - - - - - - - - - चेतन
 228. जन्म - - - - - - - - - मृत्यु
 229. जल - - - - - - - - - थल
 230. जल्दी - - - - - - - - - देरी
 231. जीवन - - - - - - - - - मरण
 232. ज्ञान - - - - - - - - - अज्ञान
 233. झूठ - - - - - - - - - सच
 234. ठोस - - - - - - - - - तरल
 235. ठोस - - - - - - - - - तरल
 236. डरपोक - - - - - - - - - निड़र
 237. तकलीफ़ - - - - - - - - - आराम
 238. तपन - - - - - - - - - ठंडक
 239. तुच्छ - - - - - - - - - महान
 240. दयालु - - - - - - - - - निर्दयी
 241. दाता - - - - - - - - - याचक
 242. दाता - - - - - - - - - याचक
 243. दिन - - - - - - - - - रात
 244. दिन - - - - - - - - - रात
 245. दुराचारी - - - - - - - - - सदाचारी
 246. दुर्लभ - - - - - - - - - सुलभ
 247. दुर्लभ - - - - - - - - - सुलभ
 248. देव - - - - - - - - - दानव
 249. देशी - - - - - - - - - परदेशी
 250. धनी - - - - - - - - - ग़रीब, निर्धन
 251. धर्म - - - - - - - - - अधर्म
 252. धीर - - - - - - - - - अधीर
 253. धीरे - - - - - - - - - तेज़
 254. धूप - - - - - - - - - छाँव
 255. नक़द - - - - - - - - - उधार
 256. नकली - - - - - - - - - असली
 257. निंदा - - - - - - - - - स्तुति
 258. निंदा - - - - - - - - - स्तुति
 259. निकट - - - - - - - - - दूर
 260. निजी - - - - - - - - - सार्वजनिक
 261. नियमित - - - - - - - - - अनियमित
 262. निरक्षर - - - - - - - - - साक्षर
 263. निरक्षर - - - - - - - - - साक्षर
 264. निर्दोष - - - - - - - - - र्दोष
 265. निर्माण - - - - - - - - - विनाश
 266. निश्चित - - - - - - - - - अनिश्चित
 267. नीचा - - - - - - - - - ऊंचा
 268. नूतन - - - - - - - - - पुरातन
 269. नूतन - - - - - - - - - पुरातन
 270. न्याय - - - - - - - - - अन्याय
 271. पक्ष - - - - - - - - - निष्पक्ष
 272. पतला - - - - - - - - - मोटा
 273. पतिव्रता - - - - - - - - - कुलटा
 274. पदोन्नति - - - - - - - - - पदावनति
 275. परतंत्र - - - - - - - - - स्वतंत्र
 276. परिचित - - - - - - - - - अपरिचित
 277. पवित्र - - - - - - - - - अपवित्र
 278. पसंद - - - - - - - - - नापसंद
 279. पाप - - - - - - - - - पुण्य
 280. पूर्ण - - - - - - - - - अपूर्ण
 281. पोषण - - - - - - - - - कुपोषण
 282. प्यार - - - - - - - - - घृणा
 283. प्रतिकूल - - - - - - - - - अनुकूल
 284. प्रत्यक्ष - - - - - - - - - परोक्ष
 285. प्रत्यक्ष - - - - - - - - - परोक्ष
 286. प्रभावित - - - - - - - - - अप्रभावित
 287. प्रलय - - - - - - - - - सृष्टि
 288. प्रवेश - - - - - - - - - निकास
 289. प्रश्न - - - - - - - - - उत्तर
 290. प्रसन्न - - - - - - - - - अप्रसन्न
 291. प्राकृतिक - - - - - - - - - अप्राकृतिक
 292. प्राचीन - - - - - - - - - नवीन / नया
 293. प्रारंभ - - - - - - - - - अंत
 294. प्रेम - - - - - - - - - घृणा
 295. बंधन - - - - - - - - - मुक्ति
 296. बंधन - - - - - - - - - मुक्ति
 297. बाढ़ - - - - - - - - - सूखा
 298. बालक - - - - - - - - - वृद्ध / बालिका
 299. बासी - - - - - - - - - ताजा
 300. बुद्धिमता - - - - - - - - - मूर्खता
 301. बुराई - - - - - - - - - भलाई
 302. भाव - - - - - - - - - अभाव
 303. भू, -अम्बर
 304. भूलना - - - - - - - - - याद करना
 305. मंगल - - - - - - - - - अमंगल
 306. मंजूर - - - - - - - - - नामंजूर
 307. मधुर - - - - - - - - - कटु
 308. महंगा - - - - - - - - - सस्ता
 309. महात्मा - - - - - - - - - दुरात्मा
 310. मान - - - - - - - - - अपमान
 311. मानवता - - - - - - - - - दानवता
 312. मितव्यय - - - - - - - - - अपव्यय
 313. मितव्यय - - - - - - - - - अपव्यय
 314. मित्र - - - - - - - - - शत्रु
 315. मिथ्या - - - - - - - - - सत्य
 316. मुमकिन - - - - - - - - - नामुमकिन
 317. मूक - - - - - - - - - वाचाल
 318. मूक - - - - - - - - - वाचाल
 319. मृत्यु - - - - - - - - - जन्म
 320. मेहनती - - - - - - - - - आलसी / कामचोर
 321. मोक्ष - - - - - - - - - बंधन
 322. मोक्ष - - - - - - - - - बंधन
 323. मौखिक - - - - - - - - - लिखित
 324. मौखिक - - - - - - - - - लिखित
 325. यश - - - - - - - - - अपयश
 326. यश - - - - - - - - - अपयश
 327. युद्ध - - - - - - - - - शांति
 328. योग्य - - - - - - - - - अयोग्य
 329. रक्षक - - - - - - - - - भक्षक
 330. रक्षक - - - - - - - - - भक्षक
 331. राग - - - - - - - - - द्वेष
 332. राजा - - - - - - - - - रंक या रानी या प्रजा
 333. राजा - - - - - - - - - रंक
 334. रात - - - - - - - - - दिन
 335. रात - - - - - - - - - दिन
 336. रात्रि - - - - - - - - - दिवस
 337. रुग्ण - - - - - - - - - स्वस्थ
 338. रुग्ण - - - - - - - - - स्वस्थ
 339. रुचि - - - - - - - - - अरुचि
 340. रोज़गार - - - - - - - - - बेरोज़गा
 341. लाभ - - - - - - - - - हानि
 342. वरदान - - - - - - - - - अभिशाप
 343. वरदान - - - - - - - - - अभिशाप
 344. वसंत - - - - - - - - - पतझड़
 345. विकसित - - - - - - - - - अविकसित
 346. विकास - - - - - - - - - ह्रास
 347. विजय - - - - - - - - - पराजय
 348. विद्वान - - - - - - - - - मूर्ख
 349. विधवा - - - - - - - - - सधवा
 350. विधवा - - - - - - - - - सधवा
 351. विधि - - - - - - - - - निषेध
 352. विधि - - - - - - - - - निषेध
 353. विनम्रता - - - - - - - - - घमंड
 354. विरोध - - - - - - - - - समर्थन
 355. विशिष्ट - - - - - - - - - सामान्य / साधारण
 356. विशुद्ध - - - - - - - - - दूषित
 357. विश्वनीय - - - - - - - - - अविश्वनीय
 358. विश्वास - - - - - - - - - अविश्वास
 359. विष - - - - - - - - - जहर
 360. विषम - - - - - - - - - सम
 361. विस्तृत - - - - - - - - - संक्षिप्त
 362. वृष्टि - - - - - - - - - अनावृष्टि
 363. व्यवस्था - - - - - - - - - अव्यवस्था
 364. व्यावहारिक - - - - - - - - - अव्यावहारिक
 365. शयन - - - - - - - - - जागरण
 366. शयन - - - - - - - - - जागरण
 367. शीत - - - - - - - - - उष्ण
 368. शीत - - - - - - - - - उष्ण
 369. शुभ - - - - - - - - - अशुभ
 370. शुभ - - - - - - - - - अशुभ
 371. शुष्क - - - - - - - - - आर्द्र
 372. शुष्क - - - - - - - - - आर्द्र
 373. शोर - - - - - - - - - शांन्ति
 374. श्रम - - - - - - - - - विश्राम
 375. श्रोता - - - - - - - - - वक्ता
 376. श्वेत - - - - - - - - - श्याम
 377. संक्षेप - - - - - - - - - विस्तार
 378. संक्षेप - - - - - - - - - विस्तार
 379. संतुलन - - - - - - - - - असंतुलन
 380. संतुलित - - - - - - - - - असंतुलित
 381. संतोष - - - - - - - - - असंतोष
 382. संतोष - - - - - - - - - असंतोष
 383. संभव - - - - - - - - - असंभव
 384. सक्रिय - - - - - - - - - निष्क्रय
 385. सक्रिय - - - - - - - - - निष्क्रय
 386. सक्षम - - - - - - - - - अक्षम
 387. सगुण - - - - - - - - - निर्गुण
 388. सगुण - - - - - - - - - निर्गुण
 389. सघन - - - - - - - - - विरल
 390. सच - - - - - - - - - झूठ
 391. सजीव - - - - - - - - - निर्जीव
 392. सजीव - - - - - - - - - निर्जीव
 393. सज्जन - - - - - - - - - दुर्जन
 394. सज्जन - - - - - - - - - दुर्जन
 395. सफल - - - - - - - - - असफल
 396. सफल - - - - - - - - - असफल
 397. समापन - - - - - - - - - उद्घाटन
 398. सम्मान - - - - - - - - - अपमान, अनादर
 399. सरकारी - - - - - - - - - ग़ैरसरकारी
 400. सरस - - - - - - - - - नीरस
 401. सरस - - - - - - - - - नीरस
 402. सर्दी - - - - - - - - - गर्मी
 403. सस्ता - - - - - - - - - महंगा
 404. सहमत - - - - - - - - - असहमत
 405. सहमति - - - - - - - - - असहमति
 406. सहयोग - - - - - - - - - असहयोग
 407. सहायक - - - - - - - - - बाधक
 408. साकार - - - - - - - - - निराकार
 409. साक्षर - - - - - - - - - निरक्षर
 410. साधु - - - - - - - - - असाधु
 411. सावधानी - - - - - - - - - असावधानी
 412. सुख - - - - - - - - - दुख
 413. सुखान्त - - - - - - - - - दुखांत
 414. सुगंध - - - - - - - - - दुर्गन्ध
 415. सुगंध - - - - - - - - - दुर्गन्ध
 416. सुजन - - - - - - - - - दुर्जन
 417. सुन्दर - - - - - - - - - बदसूरत, कुरूप
 418. सुपुत्र - - - - - - - - - कुपुत्र
 419. सुबह - - - - - - - - - शाम
 420. सुमति - - - - - - - - - कुमति
 421. सुर - - - - - - - - - असुर
 422. सुरक्षित - - - - - - - - - असुरक्षित
 423. सुविधा - - - - - - - - - असुविधा
 424. सूर्योदय - - - - - - - - - सूर्यास्त
 425. सौभाग्य - - - - - - - - - दुर्भाग्य
 426. सौभाग्य - - - - - - - - - दुर्भाग्य
 427. स्तुति - - - - - - - - - निंदा
 428. स्त्री - - - - - - - - - पुरुष
 429. स्थाई - - - - - - - - - अस्थायी
 430. स्वतंत्र - - - - - - - - - परतंत्र
 431. स्वतंत्रता - - - - - - - - - दासता
 432. स्वदेश - - - - - - - - - विदेश
 433. स्वर्ग - - - - - - - - - नरक
 434. स्वस्थ - - - - - - - - - अस्वस्थ
 435. स्वाधीन - - - - - - - - - पराधीन
 436. स्वाधीन - - - - - - - - - पराधीन
 437. स्वीकार - - - - - - - - - अस्वीकार
 438. स्वीकार - - - - - - - - - अस्वीकार
 439. स्वीकृत - - - - - - - - - अस्वीकृत
 440. हर्ष - - - - - - - - - शोक
 441. हर्ष - - - - - - - - - शोक
 442. हानि - - - - - - - - - लाभ
 443. हार - - - - - - - - - जीत
 444. हिंसा - - - - - - - - - अहिंसा
 445. हित - - - - - - - - - अहित


Share:

कोई टिप्पणी नहीं: